Ortodoncja

Leczenie ortodontyczne dzieci, młodzieży i dorosłych

Podstawową dziedziną stomatologii, którą zajmuje się nasz Gabinet jest ortodoncja. Współczesne podejście do ortodoncji wymaga spojrzenia na leczenie Pacjenta interdyscyplinarnie. Najlepsze efekty można osiągnąć przez połączenie leczenia ortodontycznego z leczeniem protetycznym czy periodontologicznym.

Przebieg pierwszej wizyty

Już podczas rejestracji telefonicznej, a w przypadku rezerwacji online przy telefonicznym potwierdzeniu wizyty Opiekun Pacjenta udzieli Państwu niezbędnych informacji na temat pierwszej wizyty. Ważne aby zabrali Państwo ze sobą zdjęcia RTG, które już Państwo posiadacie (np. panoramiczne, cefalometryczne). Warto odświeżyć sobie w pamięci czy leczenie ortodontyczne było już kiedyś przeprowadzane (np. w dzieciństwie aparatami wyjmowanymi).

Podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista wykona badanie zewnątrz i wewnątrzustne, przeprowadzi z Państwem rozmowę na temat tego co dostrzega, co go niepokoi, jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do leczenia ortodontycznego. Jeżeli leczenie na tym etapie jest konieczne, możemy przedłużyć pierwszą konsultację i wykonać pełną diagnostykę ortodontyczną, lub też umówić się na wizytę diagnostyczną.

Diagnostyka ortodontyczna

Na diagnostykę składają się dwie wizyty. Pierwsza to pobranie "danych" o Pacjencie do dalszej analizy. Wykonujemy cyfrowe zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne, wykonujemy wyciski na modele diagnostyczne oraz przeprowadzamy szczegółowe badanie ortodontyczne. Z takim kompletem danych ortodonta potrzebuje od 1 do 2 tygodni na przygotowanie Planu Leczenia.

Lekarz specjalista po przeanalizowaniu wszystkich danych z diagnostyki układa szczegółowy harmonogram leczenia wraz z kosztorysem, często wariantowy. Plan ten jest dokładnie omawiany z Pacjentem przed przystąpieniem do leczenia. Dalsze etapy leczenia przebiegają zgodnie z zaakceptowanym przez Pacjenta planem leczenia.