Wybierz w kalendarzu poniżej odpowiedni typ wizyty, miesiąc, lekarza oraz odpowiadającą Ci godzinę. Zapraszamy!
Wizyty są potwierdzane telefonicznie na 1-3 dni przed. Brak potwierdzenia może skutkować anulowaniem wizyty.