Standard Post with Image

Najczęściej wykonywanym zabiegiem z zakresu leczenia stomatologicznego jest odbudowa zębów z ubytkami próchnicowymi. Aby ząb pełnił swoją funkcję prawidłowo bardzo ważne jest, aby odtworzyć jego budowę anatomiczną. Zniszczone w skutek próchnicy powierzchnie zgryzowe muszą być odtworzone, tak aby przywrócić pierwotny kształt zęba. W naszym gabinecie nie dzielimy wypełnień na zwykłe i estetyczne, każde wypełnienie kompozytowe jest wykonywane jako odbudowa estetyczna. Zapewnia to utrzymanie prawidłowej funkcji oraz estetyki. Wypełnienia wykonywane są w izolacji koferdamem, co zapewnia najlepszą ochronę zęba przed dostępem śliny i bakterii, dzięki czemu wypełnienie jest szczelne i trwałe. 


Etapy wykonania zabiegu.

W pierwszej kolejności lekarz stomatolog przeprowadza dokładne badanie Pacjenta. W przypadku dużych złogów nazębnych w postaci kamienia i osadów leczenie rozpoczynamy od pełnej higienizacji. Oczyszczone zęby zapewniają wyższą trwałość później wykonanych wypełnień oraz lepszy wgląd w istniejące zmiany próchnicowe.

Pacjent przed przystąpieniem do zabiegu jest znieczulany. Następnym krokiem jest założenie koferdamu i opracowanie ubytku. Koferdam, inaczej ślinochron jest to gumowe zabezpieczenie utrzymujące się dzięki klamrom na zębach. Stanowi ono idealną barierę dla śliny, zapewniając miejscu zabiegowemu suchość i czystość.

Ubytek opracowywany jest turbiną i kątnicą stomatologiczną, potocznie nazywanymi wiertarkami stomatologicznymi. W ramach opracowania ubytku, Lekarz usuwa zmienione próchnicowo fragmenty zęba oraz nieszczelne stare wypełnienia.

Po opracowaniu należy ząb odbudować. W zależności od głębokości i rozległości ubytku, a także wieku rozwojowego zęba dobierany jest zestaw odpowiednich materiałów. Każde wypełnienie traktujemy jako odbudowę estetyczną, korzystając z materiałów najwyższej jakości. Prócz wypełnienia samego ubytku, dokonuje się także rekonstrukcji fizjologicznych guzków i bruzd, dzięki czemu ząb lepiej współpracuje w zgryzie.